NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

Ko??cem marca uczniowie klas I-III brali udzia?? w cyklu konkurs??w ?Cudowny ?wiat Ba??ni? organizowanym przez Dom Kultury Podg??rza w Krakowie.
Konkursy obejmowa??y test wiedzy z ba??ni H.Ch.Andersena, konkurs plastyczny i konkurs recytatorski.
Naszym uczniom uda??o si? osi?gn?? pi?kne wyniki i zaj?? bardzo wysokie miejsca. Jeste??my z nich bardzo dumni.

KLASY 1
III miejsce - Anna Tutka z klasy 1b
V miejsce - Piotr Ko??cielniak z klasy 1b

Wyr????nienia: Barbara Rychlak oraz Hanna Kr??l z klasy 1b.

KLASY 2:
I miejsce - Liliana Urbanik, R????a Brz?k i Szymon Czaja z klasy 2a
II miejsce - Aleksandra Marnik i Wojciech Brunowski z klasy 2a
III miejsce - Maria Madurska z klasy 2a
V miejsce - Natalia Zych z klasy 2a

Wyr????nienia: Magdalena Orlando i Wiktor G??odek z klasy 2b

KLASY 3:
II miejsce - Maja Bator z klasy 3b
V miejsce - Kornelia Mielniczek z klasy 3a

Wyr????nienie: Jan ?apka z klasy 3b

KONKURS RECYTATORSKI ?Pos??uchajcie, oto bajka?

Wyr????nienia w kategorii klas I-II Franciszek Godek i Liliana Malota z klasy 1b oraz Natalia Krupa z klasy 2b

Wyr????nienia w kategorii klas III-IV: Maja Bator z klasy 3b

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i ??yczymy dalszych sukces??w! ~Patrycja G??rnaPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE