NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Zajęcia dodatkowe » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Rekrutacja » Dyżury liturgiczne ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


AKTUALNOŚCI

Publiczna Katolicka Szko??a Podstawowa
im. ??w. Joanny Beretty Molli w Krakowie
przyjmuje uczni??w do klasy 7
na rok szkolny 2018/2019
W roku szkolnym 2018/2019 planowane jest otworzenie dw??ch klasy si??dmych,
w kt??rych liczba uczni??w nie b?dzie przekracza??a 24 os??b.
Informacje na temat zasad przyj?cia uczni??w znajduj? si? na stronie internetowej szko??y:
www.joannamolla.pl w zak??adce ?rekrutacja?.
~Marzena KamudaPani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!
DYŻURY LITURGICZNE