NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Klauzula informacyjna, Rozporządzenie RODO » Rekrutacja ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


ZAJĘCIA DODATKOWE

ZAJĘCIA UZUPEŁNIAJĄCE DLA KLASY 2

Młodszy wiek szkolny to dla uczniów okres, w którym muszą opanować wiele umiejętności. Zajęcia uzupełniające dla klasy drugiej mają na celu wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego specyficznych potrzeb edukacyjnych.
Odbywają się one w kameralnej grupie 7-10 osób, co pozwala na zwiększenie indywidualizacji pracy i umożliwia udzielenie ewentualnej pomocy każdemu z uczestników. Podczas zajęć z zakresu edukacji polonistycznej szczególną uwagę zwracamy na doskonalenie techniki czytania, rozwijanie umiejętności tworzenia wypowiedzi pisemnych, a także poprawną pisownię wyrazów. W zakresie edukacji matematycznej skupiamy się na kształtowaniu sprawności rachunkowej oraz rozwiązywaniu zadań tekstowych. Nieodłącznymi elementami zajęć jest również stosowanie różnorodnych środków dydaktycznych, takich jak gry, karty pracy, kostki itp. Istotnym elementem tych zajęć jest również motywowanie dzieci do samodzielnej pracy oraz umożliwienie im osiągania sukcesów poprzez stosowanie zasady „Pomóż mi zrobić to samodzielnie”.
Zajęcia prowadzi pani Patrycja Górna (środa, 13.45 – 14.30)

Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!