NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Klauzula informacyjna, Rozporządzenie RODO » Rekrutacja ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


ZAJĘCIA DODATKOWE

CHEMIA - KONSULTACJE

Na poranne czwartkowe spotkania z chemią zapraszamy siódmoklasistów .
W ramach konsultacji możliwe jest przećwiczenie zagadnień sprawiających trudność, poprawa prac pisemnych, szczegółowe ich omówienie, otrzymanie zadań dodatkowych na poziomie podstawy programowej lub wyższej. Na konsultacje należy się zapisać poprzez dziennik elektroniczny lub email nauczyciela.
m.kowalewska@joannamolla.edu.pl

Zajęcia prowadzi pani Agnieszka Kowalewska
(czwartek, 7.05 – 7.50)

Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!