NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Klauzula informacyjna, Rozporządzenie RODO » Rekrutacja ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


ZAJĘCIA DODATKOWE

KOŁO INFORMATYCZNE - „JUNIOR MEDIA”

„Junior Media” to warsztaty, w których główny nacisk położono na zdobywanie przez uczniów umiejętności praktycznych. Ich celem jest maksymalne zaangażowanie uczestników w naukę. Wstępem do warsztatów jest moduł teoretyczny, w którym przedstawiono najważniejsze zagadnienia związane z redagowaniem tekstów prasowych oraz internetowych. Druga część ma charakter praktyczny. Uczniowie wykonują tutaj zadania, które podlegają ocenie nauczyciela. Doskonaląc m.in. umiejętność wykorzystania piktogramów i ideogramów oraz tworzenia zachęcających nagłówków, są wspierani wskazówkami przez prowadzącego, co wpływa na skuteczniejsze realizowanie zadań.

Tematyka zajęć:
• Od początku – czyli pismo i znaki pisma (wstęp do typografii),
• znaki pisma,
• czcionki a fonty,
• kroje pisma i ich odmiany,
• znaki wewnątrzwyrazowe i międzywyrazowe,
• skróty i skrótowce – zasady edytorskie,
• najważniejsze oznaczenia i symbole graficzne w tekście,
• liczby i numery – sposoby zapisu,
• stosowanie wielkości mierzalnych i jednostek miar,
• kerning, tracking i skalowanie szerokości znaków,
• elementy tekstu głównego i teksty poboczne w publikacjach prasowych i internetowych.
• kompozycja tekstu głównego,
• elementy kompozycyjne tekstu,
• wtrącenia, przykłady, odsyłacze,
• wypunktowania i wykropkowanie,
• materiały uzupełniające tekst główny,
• błędy składu,
• typografia tekstów prasowych i internetowych,
• struktura artykułu prasowego i jego odpowiednika w sieci,
• materiały informacyjno-pomocnicze w prasie i witrynach www,
• typografia i wizualność tekstu prasowego,
• typografia tekstu na stronach www.

Zajęcia prowadzi pan Tomasz Waryan
klasa 1,2,3 (środa, 13.45 – 14.30)

Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!