NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Klauzula informacyjna, Rozporządzenie RODO » Rekrutacja ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


ZAJĘCIA DODATKOWE

KOŁA PRZYRODNICZO – NAUKOWE

"Otwieram oczy i nastawiam uszy na wszystko co dzieje się w przyrodzie"
Dawid Gates

klasa 4
Zajęcia Koła Przyrodniczo - Naukowego mają na celu zaciekawić ucznia naukami przyrodniczymi, pobudzić do myślenia, poszukiwania, a przede wszystkim do działania. Poprzez proste doświadczenia można dowiedzieć się np.: jakie właściwości mają ciecze, gazy i ciała stałe; dlaczego balon lata, a statek pływa; co sprawia, że możemy chodzić po odśnieżonej alejce w parku, a stąpanie po lodzie może być niebezpieczne; jak powstają chmury, dźwięki. Jednym słowem - nauka i zabawa w jednym.
klasa 5
Celem spotkań jest zainteresowanie uczniów światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z florą i fauną naszego otoczenia, z gatunkami zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem. Chcemy kształtować właściwe postawy wobec środowiska przyrodniczego. Podczas spotkań przeprowadzane są ciekawe doświadczenia.

Zajęcia prowadzi pani Barbara Mycek
klasa 4 ( środa, 14.40 – 15.25)
klasa 5 ( środa, 15.35 – 16.20)

Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!