NASZA SZKOŁA

» Patronka » Pracownicy » Historia szkoły » Złota księga » Herb » Nasze sukcesy » Hymn» Kalendarz » Sztandar » Biblioteka » Stołówka » Konwalie Św. Joanny » Klauzula informacyjna, Rozporządzenie RODO » Rekrutacja ZAJĘCIA DODATKOWE 2018/2019

W NAJBLIŻSZYM CZASIE


KALENDARZ


ZAJĘCIA DODATKOWE

KOŁA MATEMATYCZNE

Celem spotkań jest zachęcenie dzieci do samorozwoju w dziedzinie matematyki oraz rozwijanie umiejętności matematycznych. Poprzez odpowiedni dobór zadań, ćwiczeń kształtowane są: spostrzegawczość, krytyczna analiza tekstów, rozumowanie i dedukcja. Zróżnicowanie tematyk zadań pozwala uczniom na zobaczenie matematyki jako nauki opisującej rzeczywistość. Duża uwaga przykładana do estetyki i formy zapisu, jako kluczowego narzędzia w matematyce. Uczniowie uczestnicząc w zajęciach przygotowują się do udziału w konkursach matematycznych. Misją prowadzącego jest zaszczepienie w młodych ludziach pasji do matematyki.

Zajęcia prowadzi pan Piotr Kita
klasa 4 (poniedziałek, 13.20 – 14.05)
klasa 5 (wtorek, 13.20 – 14.05)

Pani M.Głodek
za wykonanie
pięknych zdjęć!
Panu D.Dziubińskiemu
za stworzenie wspaniałej oprawy graficznej!
Szanowni Państwo, jesteśmy w trakcie kompletowania informacji na stronie internetowej.
Propozycje zmian i uwagi prosimy zgłaszać tutaj. Dziękujemy!