szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


Gra w dobre zachowanie

Dnia 05 czerwca 2019 roku uczniowie klasy 1b wraz z nauczycielami Panią Andrzeliką Wawszczyk i Panią Aleksandrą Stanisz uczestniczyli w konferencji naukowej pt. "Polska gra w dobre zachowania" odbywającej się na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Pani Andrzelika opowiadała o wdrażaniu "Gry w dobre zachowania" w swojej klasie, natomiast Pani Aleksandra uczestniczyła w dyskusji panelowej. Na zakończenie konferencji uczniowie klasy 1b zaprezentowali piosenkę i zabawę rytmiczną, jako przykład wzmocnienia pozytywnego za wygraną grę. 

Od września 2018 roku w klasie 1a i 1b realizowany jest projekt pt. „Gra w dobre zachowania”. Projekt, będący wdrożeniem amerykańskiego programu „Good Behavior Game” do polskich szkół, jest strategią kierowania/ zarządzania nauką uczniów, aby ułatwić im dobre funkcjonowanie w szkole oraz przestrzeganie obowiązujących w niej zasad. Jego celem jest wzmacnianie czynników chroniących przed zaburzeniami zachowania i funkcjonowania społecznego.  Wdrożenie w/w projektu do polskich szkół odbywa się we współpracy z American Institute for Research, Polską Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Fundacją Ukryte Skrzydła. Badania socjologiczne Amerykanów dotyczące GBG wykazały, że dzieci, które przeszły taki cykl wychowawczy są w znacznym stopniu mniej podatne na uzależnienia (od narkotyków i od alkoholu); same świadomie decydują o tym, co chcą, a czego na pewno nie chcą robić; rzadziej wchodzą na drogę przestępczą. Projekt ten pomaga w kształtowaniu świadomych, myślących młodych ludzi. 

 


powrót ››


Start

 

W najbliższym czasie

   

   

  wakacje
  Do wakacji pozostało

   

  piękna polska nasza cała

   

  przyroda z klasą