szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


Lekcja o zjawisku przemocy

Tematem dzisiejszego spotkania ze strażnikami miejskimi w klasie czwartej było zjawisko przemocy i zachowań agresywnych. "Jak się czujemy, gdy ktoś nas obraża?"- to i inne pytania uświadomiły uczniom, że poza fizyczną przemocą istnieją inne jej rodzaje, którym musimy przeciwdziałać, zarówno w szkole jak i poza nią.

 


powrót ››


Start

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało

 

piękna polska nasza cała

przyroda z klasą