szkoła podstawowa joanna mola

Aktualności


Raw Materials at School

Warsztaty pt. "Kopalnia pomysłów - lokalne ekologiczne gospodarowanie odpadami", które odbyły się w ramach europejskiego projektu Raw Materials at School w dniach 12 i 13 listopada na Microsoft Teams przebiegły w znakomitej atmosferze i przy żywym zaangażowaniu ze strony uczniów, mimo iż spotkania miały formę on-line. 

Mgr inż. Katarzyna Styk z ramienia Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii na Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie przybliżyła uczestnikom warsztatów tj. uczniom klas 7 i 8 zagadnienia związane z recyklingiem i gospodarowaniem odpadami. Na warsztatach została uczniom przedstawiona prezentacja dotycząca zagadnienia. Uczniowie mieli możliwość interakcji z prowadzącą i czynnego udziału w omawianych kwestiach, dostali również zadanie domowe dotyczące segregowania odpadów w ich domach.
W przyszłym tygodniu w dniach 19 i 20 listopada odbędzie się drugie i ostatnie spotkanie z tego cyklu.
 


powrót ››


Start

 

W najbliższym czasie

 

 

wakacje
Do wakacji pozostało