szkoła podstawowa joanna mola

Prezydium Rady Rodziców


 

Przewodnicząca: Maja Walas

majabwalas@gmail.com

te. 602 483 971


Z-ca Przewodniczącej: Piotr Hejnold

hejnold@o2.pl

tel. 697 035 251


Z-ca Przewodniczącej: Tomasz Kasprzyk

tomkasprzyk@gmail.com

tel. 505 644 000


Skarbnik: Dorota Wadowska-Dudek

wadowskadorota@gmail.com

tel. 506 100 304


Sekretarz: Izabela Dziewońska

 

Nasza szkoła

 

W najbliższym czasie

     

     

    wakacje
    Do wakacji pozostało