szkoła podstawowa joanna mola

Rekrutacja


ZASADY REKRUTACJI DO SZKOŁY
NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Joanny Beretty Molli w Krakowie prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Podstawę prawną stanowi Statut Szkoły.
1. Sekretariat Szkoły przyjmuje zgłoszenia dzieci do klasy pierwszej do 11 stycznia 2019 r.
2. Po tym terminie dokumenty mogą być przyjęte tylko za zgodą Dyrektora Szkoły.

Wymagane na tym etapie dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz kandydata, opinia księdza proboszcza z parafii zamieszkania lub innego duszpasterza znającego rodzinę, opinia wychowawcy przedszkola o dziecku.
 • W ramach postępowania kwalifikacyjnego dzieci obowiązkowo muszą wziąć udział w zajęciach rekrutacyjnych.

Zajęcia te odbędą się w 9 lutego 2019r.(sobota) w grupach 5-6 osobowych.

 • Rozmowy wstępne z rodzicami planowane są 28- 30 stycznia oraz 4-6 lutego 2019 r.
 • W przypadku dużej ilości zgłoszeń zostaną ustalone dodatkowe terminy rozmów z rodzicami i zajęć z dziećmi.
 • Wstępna lista dzieci przyjętych do klas pierwszych zostanie ogłoszona 19 lutego 2019 r.
 • Rodzice dzieci wpisanych na wstępną listę mają obowiązek potwierdzić chęć zapisu dziecka do Szkoły do 28 lutego 2019 r.

W przypadku braku takiego potwierdzenia dziecko zostanie skreślone ze wstępnej listy, a na jego miejsce zostanie wpisane kolejne dziecko z listy rezerwowej.

 • Ostateczną listę uczniów przyjętych do szkoły ustala Dyrektor. Zostanie ona ogłoszona 11 marca 2019 r.
 • Do końca maja należy dostarczyć do sekretariatu bilans sześciolatka, dwa zdjęcia, informację o gotowości szkolnej.
 • 12 czerwca 2019 r. godz.17:00 odbędzie się uroczyste przyjęcie dzieci do szkoły (uroczystość dla dzieci i ich rodziców).

 

Start

 

W najbliższym czasie

   

   

  wakacje
  Do wakacji pozostało

   

  piękna polska nasza cała

   

  przyroda z klasą