Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu nerwowe

65,00 

Opis

Celem tej publikacji, kierowanej głównie do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej,jest zaprezentowanie prostych i jednocześnie skutecznych ćwiczeń usprawniających w leczeniuzaistniałych chorób i obrażeń do wykonania samodzielnie lub z niewielką pomocąinnych osób. Propozycje ćwiczeń zostały zamieszczone pod koniec rozdziałów zawierającychopis danego schorzenia lub grupy schorzeń. Dokładne opisy chorób, urazów i metodoperacyjnych Czytelnicy znajdą w odpowiednich, szczegółowych podręcznikach neurologii,rehabilitacji i neurorehabilitacji. Atlas ćwiczeń w wybranych chorobach układu nerwowego powstał głównie w celuprzedstawienia aktualnych zaleceń dotyczących kinezyterapii w tej grupie pacjentów i jestprzede wszystkim dedykowany lekarzom rodzinnym, ale również wszystkim, którzy naróżnych etapach leczenia zajmują się chorymi z przedstawionymi w publikacji grupami schorzeń.

stymulacja lewej półkuli mózgu, kurs rysowania mangi, programowanie kurs, państwa po niemiecku, synonim przygotowanie, piotr gąsiorowski, w razie pytań służę pomocą, odkąd pamiętam po angielsku, oblicz ile razy mniejsza jest wartość siły grawitacji działającej, kwadraty magiczne dla dzieci do wydruku, żadny, witaj po francusku

yyyyy