Badania jakościowe – metody i zastosowania (wyd. III)

43,57 

Opis

Od kilkunastu lat zaobserwować można rosnące znaczenie badań marketingowych w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Świadczą o tym postawy me­nedżerów, którzy coraz częściej podejmowane decyzje uzależniają od informacji uzyskanej z badań. Niezbędna staje się w szczególności aktualna, wia­rygodna i szybko dostępna wiedza o zachowaniach konsumentów, a także o działaniach konkurentów. Systematycznie rośnie zatem rola dobrej infor­macji pochodzącej z badań marketingowych – zarówno ilościowych, jak i jakościowych. Co więcej, wartość takiej informacji doceniana jest nie tylko przez duże korporacje międzynarodowe i agendy rządowe, ale również przez małe i średnie przedsiębiorstwa, o lokalnym zasięgu działania. Równocześnie dostrzegany jest coraz większy dysonans pomiędzy tym, co klienci oficjalnie deklarują a tym, jakie podejmują działania. Zastosowanie me­todologii badań jakościowych, której celem jest dotarcie do wnętrza konsumenta, rozpoznanie jego emocji, ukrytych motywów i potrzeb, staje się więc niezbędne w identyfikacji rzeczywistych zachowań rynkowych. Metody jakościowe umożliwiają wyjście poza deklaracje konsumenta, rozpoznanie je­go nieświadomych schematów postępowania oraz zrozumienie przyczyn irracjonalnych decyzji.

angielski jaworzno, szkoła rajszew, 76 lo warszawa, jak budować autorytet, nauka w domu, cechy rozprawki, ranking szkół podstawowych kraków, ewentualnie po angielsku, szkoła podstawowa nr 2 łomianki, e koreptycje, kamrowski, monika markowska, zwroty po angielsku, matura 2021 matematyka arkusz, subjuntivo hiszpański, mata do ćwiczeń jaka najlepsza

yyyyy