Tygodnik Solidarność rocznik 1981

28,03 

Opis

Od pojawienia się „Tygodnika Solidarność” w 1981 r. upłynęło już więcej czasu niż między zakończeniem II wojny światowej a momentem jego założenia. Pismo powstało dzięki wielomilionowemu ruchowi „Solidarności”, który podważył nie tylko fundamenty systemu zniewolenia narzuconego Polakom w wyniku wojny, ale i spoistość imperium sowieckiego. W całym bloku komunistycznym i PRL w czasie szesnastu miesięcy istnienia „Solidarności” było to jedyne wielkonakładowe pismo, choć podlegające cenzurze, to wyrażające opinię zbuntowanego społeczeństwa. Jego fenomen wciąż czeka na analizę w epoce mediów społecznościowych i internetu. Tym cenniejsza jest inicjatywa naukowców z krakowskiej Akademii Ignatianum przygotowania tomu studiów i relacji poświęconych „Tygodnikowi Solidarność” pod redakcją ks. Leszka Gęsiaka SJ. Tworzące go opracowania i materiały pozwalają zobaczyć funkcjonowanie periodyku z różnych perspektyw.Dr hab. Henryk Głębocki (Uniwersytet Jagielloński)Pomysł wydania publikacji na temat „Tygodnika Solidarność” w czterdziestą rocznicę jego powstania uważam za godny pochwały. Ukazanie się pierwszego numeru tego pisma 3 kwietnia 1981 r. było niezwykle istotne dla NSZZ „Solidarność”. Stanowiło też ważne wydarzenie w historii prasy w powojennej Polsce, bowiem do powszechnego obiegu wprowadzony został tytuł niezależny od władzy komunistycznej. Chociaż musiał on podlegać cenzurze, był dla dziesięciomilionowego Związku platformą wymiany myśli, poglądów oraz informacji. W „Tygodniku” pojawiła się również seria artykułów odkłamujących historię, odbywały się dyskusje redakcyjne z udziałem ekspertów, drukowano materiały dotyczące działalności NSZZ „Solidarność”, wywiady z liderami Związku, relacje z najważniejszych wydarzeń, w tym I Krajowego Zjazdu Delegatów w Gdańsku. W ciągu kilku miesięcy ukazywania się pisma było ono wręcz rozchwytywane przez czytelników, a pod kioskami ustawiały się po nie długie kolejki.Dr hab. Cecylia Kuta (Instytut Pamięci Narodowej)

python kurs darmowy, juan na zł, nazeli, nauka akordów, arabski nie gryzie, adamczyk zuzanna, jak się pisze po angielsku

yyyyy